Om oss

Vi som har skapat Magica Ludi 

Vi som skapat Magica Ludi heter Monika Swärd Albers och Lottie Wahlin. Magica Ludi säljs genom vårt bolag Life Magic Handelsbolag.

Monika Swärd

Jag Monika har alltid varit nyfiken på andlighet och haft övernaturliga upplevelser sedan unga år. Jag fortsätter än i dag att utforska och undersöka den mystiska sidan av verkligheten genom fakta, olika kunskapstraditioner och egna erfarenheter. Jag har fördjupat mig i kunskaper inom i de nordiska och sydamerikanska shamanska skolorna, men även blickat in i de österländska lärorna. Eftersom botandets konst alltid legat mig speciellt varmt om hjärtat och naturligt i mitt handlag så är det också mitt yrke. År 1993 examinerades jag i Homiatrik och har sedan dess arbetat med alternativ- och komplementärmedicin på heltid.   

Lottie Wahlin

 Mystik har alltid intresserat mig och drivkraften
att utforska det mystiska fältet har blivit alltmer påtaglig med åren, liksom min önskan att  bidra till ökad medvetenhet och andlig kunskap hos mina medmänniskor
. Jag har studerat olika livsåskådningar och trosföreställningar, särskilt buddhismen där jag fått ett flertal initiationer i olika buddhor och bodhisattvor.  Jag har en akademisk samhällsvetenskaplig bakgrund.

Den fantastiska formgivningen är gjord av Saga-Mariah Sandeberg.  Björn Stensson har bidragit med speldesign och spelmekanik.

www.soderbergagentur.com

www.sagamariah.se