Sponsorerbjudande

Vill du bli en sponsor till vårt magiska spel? 

För vidareutveckling och tillverkning av av Magica Ludi behöver vi ekonomiskt stöd eller ett förlag. Här erbjuds du att få ta del av den utvecklingen genom att sponsra oss.  Vi har här olika sponsorpaket att välja mellan. Om inget av dessa passar dig eller ditt företag så är vi förstås öppna för ett annat förslag.

VÅRA OLIKA SPONSORPAKET

Kunskapsfrågor
Kunskapsfrågor

Lilla sponsorpaketet Förälskelse
Ditt, ditt företags eller din organisations namn som välgörare till spelet listas på vår hemsida.
Sponsorbidrag: 500-3000 kr.

 

 

 

 

Magiska förmågor

Mellan sponsorpaketet Romans
Ditt, ditt företags eller organisations namn som välgörare till spelet listas på vår hemsida, plus att din logotyp eller annan kortfattad information finns med på hemsidan.
Sponsorbidrag: 3000-10 000 kr

 

 

 

 

Ödeskort

Stora sponsorpaketet Äkta kärlek
Ditt företags eller organisations namn och logotyp som välgörare till spelet listas på vår hemsida, samt att logotypen kommer att finnas tryckt på spelets kartong. Dessutom kommer en av spelets kunskapsfrågor beröra ditt företag eller organisation.
Sponsorbidrag: 10.000-30 000 kr

 

 

 

Spelplan Magica Ludi

Super sponsorpaketet Universums kärlek
Ditt företags eller organisations namn som välgörare till spelet listas på vår hemsida. Din logotyp finns med på hemsidan och tryckt på spelets kartong samt att en till tre av spelets kunskapsfrågor kommer att beröra ditt företag/organisation.
Ett spel ingår. 
Sponsorbidrag: 30.000 kr och uppåt.

GÖR SÅ HÄR: 

  1. Välj ditt sponsorpaket 
  1. Maila eller ring oss så skickar vi över ett sponsoravtal 
  1. Skriv under sponsoravtalet, behåll den ena kopian och skicka den andra till oss på info@magicaludi.com
  2. Betala in ditt bidrag på Life Magic handelsbolag när du fått fakturan, Plusgiro: 85 48 38-0   

Spelet tillverkas genom företaget Life Magic handelsbolag Org.nr. 969784-0891 

Bilaga Sponsring, enligt skatteverkets hemsida 

Sponsring är ett sätt för privatpersoner att stödja verksamheter/personer eller för företag att sprida sitt eller sina produkters namn genom att ekonomiskt bidra till verksamheter/personer. Företeelsen brukar benämnas sponsring och den som lämnar stödet sponsor. Sponsringen går huvudsakligen till idrottsrörelsen men även forsknings- och utvecklingsprojekt samt kulturevenemang kan sponsras.

För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste erhålla något i motprestation som kan verka resultatfrämjande i näringsverksamheten. Här får sponsoravtalet stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Motprestationerna marknadsvärderas och företaget får bara avdrag för värdet av motprestationerna. 

Rena gåvor får inte dras av. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image eller goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill. (Skatteverket.se) 

Läs mer på: 

https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/stallningstaganden/aldre/ar/2005/stallningstaganden2005/13070248904113.5.2132aba31199fa6713e80001245.html